Warianty kursów

Roczny 84/107 h
Intensywny 80 h
Feryjny 49 h

Cena ze zniżką

Do 18.10.2021 już od 325 zł miesięcznie lub 1244 zł za całość

Przygotowanie do matury z chemii

Podstawa programowa do matury 2021 oraz 2022

Na kurs maturalny z chemii zapraszamy:

 • maturzystów przystępujących w 2021 roku do egzaminu maturalnego,
 • uczniów klas drugich, którzy w 2022 roku będą przystępować do egzaminu maturalnego z chemii,
 • maturzystów lat poprzednich, który chcą poprawić swój wynik maturalny,
 • wszystkich uczniów planujących związać swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi i medycznymi,
 • uczniów, którzy będą rekrutować się na kierunki, gdzie wymagana jest matura z chemii (uczelnie: WUM, UW, PW, AWF, WAT, UKSW).

oraz uczniów, którzy chcą:

 • mieć pewność, że osiągną jak najwyższy wynik na maturze,
 • usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
 • przerobić jak najwięcej zadań maturalnych,
 • uczyć się w motywującej atmosferze.

Dostępne terminy

Polecamy przygotowanie do matury organizowane przez Smart Maturę i Kursy Sowa w następujących terminach:

Chemia
Forma kursu Poziom Długość Dni zajęć Kiedy? Cena
Stacjonarny Rozszerzony 84 godz. Poniedziałek 16.30-19.30 4.10.2021 - 4.2022 1244 zł
Stacjonarny Rozszerzony 84 godz. Czwartek 16.30-19.30 30.09.2021 - 4.2022 1244 zł
Stacjonarny Rozszerzony 84 godz. Sobota 9.00-11.55 2.10.2021 - 4.2022 1244 zł
Stacjonarny Rozszerzony 84 godz. Sobota 12.10-15.05 2.10.2021 - 4.2022 1244 zł
Stacjonarny Rozszerzony 107 godz. Sobota 12.10-15.55 2.10.2021 - 4.2022 1360 zł
On-line Rozszerzony 84 godz. Sobota 9.00-11.55 2.10.2021 - 4.2022 1244 zł

Legenda: - Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc

KS = Kursy Sowa

SM = Smart Matura

Czas zajęć podany jest w godzinach lekcyjnych.

Kursy maturalne Warszawa chemia

Materiały do kursu

Na każdych zajęciach kursant otrzymuje materiały drukowane w postaci książeczki, która zawiera omówienie zagadnień teoretycznych oraz zadania, które będę rozwiązywane w danym dniu. Ponadto w materiałach zawarta jest praca domowa. Dodatkowo każdy kursant otrzymuje tablice wzorów maturalnych.

Opis kursu

Kurs składa się z części wykładowej i ćwiczeniowej. W części wykładowej omawiane są wszystkie zagadnienia, które obowiązują na egzaminie maturalnym. Nauczyciel zwraca uwagę kursantów na treści, które najczęściej pojawiają się na maturze oraz na takie, które sprawiają uczniom najwięcej problemów. W części zadaniowej wykładowca wraz z uczniami analizuje i rozwiązuje zadania z omawianego działu. Zwraca uwagę kursantów na sposób oceniania oraz na czyhające haczyki w zadaniach. Do domu zadawana jest praca domowa mająca na celu utrwalenie zdobytej na zajęciach wiedzy.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie kursantów z egzaminem maturalnym,
 • powtórzenie i uzupełnienie wiedzy zgodnie z wymaganiami maturalnymi,
 • zwrócenie kursantom uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz trudności kryjące się w różnego rodzaju zadaniach,
 • nauczenie poprawnego i zwięzłego formułowania odpowiedzi w zadaniach otwartych,
 • przeanalizowanie z kursantami niemalże wszystkich typów zadań, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym.

Zapraszamy na kursy maturalne Warszawa w Smart Maturze :)