Warianty kursów

Roczny 84/107 h
Intensywny 80 h
Feryjny 49 h

Cena ze zniżką

Do 17.07.2020 już od 212 zł miesięcznie lub 950 zł za całość

Przygotowanie do matury z j. polskiego

Podstawa programowa do matury 2019 oraz 2020

Na kurs maturalny z języka polskiego zapraszamy:

  • wszystkich tegorocznych maturzystów (matura 2019),
  • drugoklasistów, którzy już teraz chcą przygotować się do egzaminu maturalnego,
  • maturzystów z lat poprzednich, którzy chcą poprawić swój dotychczasowy wynik maturalny,

Ponadto zapraszamy uczniów, którzy planują:

  • osiągnąć jak najwyższy wynik na maturze,
  • poszerzyć i ugruntować już zdobytą wiedzę,
  • omówić lektury pod kątem możliwych tematów maturalnych,
  • nauczyć się „jak pisać” krok po kroku,
  • przygotować się do matury ustnej,
  • uczyć się w przyjaznej atmosferze z koleżankami i kolegami

Dostępne terminy

Polecamy przygotowanie do matury organizowane przez Smart Maturę i Kursy Sowa w następujących terminach:

J. polski
Organi-
zator
Poziom Długość Dni zajęć Kiedy? Cena
KS Podstawowy 84 godz. Poniedziałek 16.30-19.30 5.10.2020 - 950 zł
KS Podstawowy 84 godz. Czwartek 16.30-19.30 1.10.2020 - 950 zł
KS Rozszerzony 84 godz. Czwartek 16.30-19.30 1.10.2020 - 950 zł
KS Podstawowy 84 godz. Sobota 9.00-11.55 3.10.2020 - 950 zł
KS Rozszerzony 84 godz. Sobota 9.00-11.55 3.10.2020 - 950 zł

Legenda: - Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc

KS = Kursy Sowa

SM = Smart Matura

Czas zajęć podany jest w godzinach lekcyjnych.

Kursy maturalne Warszawa J. polski

Poziom podstawowy

Kurs 84 godzinny z języka polskiego na poziomie podstawowym realizowany jest w formie 23 spotkań po około 3 godzinny. W trakcje kursu uczeń przygotowuje się zarówno do matury ustnej jak i pisemnej. W porządku chronologicznym omawiane są poszczególne epoki literackie ze szczególnym uwzględnieniem lektur, których znajomość jest wymagana na egzaminie maturalnym. Lektury są omawiane pod kątem różnych potencjalnych tematów, które pojawiły się na poprzednich maturach lub mogą się pojawić. W trakcie zajęć kursanci wspólnie z nauczycielem budują szkielet wypowiedzi, ucząc się w ten sposób formułować dłuższą wypowiedź pisemną. W trakcie zajęć przykłada się dużą uwagę do prawidłowego argumentowania i wyciągania wniosków. Aby przygotować się do pierwszej części egzaminu pisemnego na zajęciach analizowane są teksy literackie, publicystyczne i popularnonaukowe.

Materiały do kursu

Na każdych zajęciach kursant otrzymuje materiały drukowane w formie książeczki. W materiałach tych znajdują się zadania typu maturalnego w śród nich zadania wymagające sformułowanie dłużej wypowiedzi oraz czytanie ze zrozumieniem. Ponadto w materiałach zawarta jest wiedza o języku, poszczególnych epokach literackich oraz różnorodne teksty źródłowe.

Zapraszamy na kursy maturalne Warszawa w Smart Maturze :)